[if !IE]> < > -->
„Źródła informacji i narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem kredytowym
oraz działania antyfraudowe”.

Warszawa, 27 listopada 2019r.
HOTEL MARRIOTT
al. Jerozolimskie 65/79 00-697 WarszawaRejestracja na Wydarzenie została zakończona.
W przypadku chęci uczestnictwa prośba o kontakt z Organizatorem: konferencja@bigconsulting.pl