Nasza Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej w naszej Polityce cookies.
Klikając „Rozumiem”, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies do celów statystycznych.
Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki internetowej, aby zarządzać plikami cookies.

Polityka Cookies    ROZUMIEM
[if !IE]> < > -->„Źródła informacji i narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem kredytowym
oraz działania antyfraudowe”.


PARTNERZY                           AGENDA                                 


Warszawa, 27 listopada 2019r.
HOTEL MARRIOTT - sala Wawel i Syrena
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

10:00 - 10:30 Rejestracja Uczestników

10:30 - 10:45 Otwarcie konferencji

  Dr Mirosław A. Bieszki - Doradca Ekonomiczny, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
  Andrzej Sugajski- Dyrektor Generalny, Związek Polskiego Leasingu
  Sławomir Szopa- Big Consulting Sp. z o.o.; InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.


10:45 - 11:15 Grupa BIK - Jak skutecznie wdrożyć system antyfraudowy

  Bartosz Wójcicki – Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych, BIK S.A.


11:15 - 12:00 Sprawozdania finansowe – wykorzystanie w różnych obszarach działalności instytucji finansowej
 • Aktualizowana replika bazy danych
 • Dostęp API
 • Sprawozdania w raportach KRS
 • Bazy personalizowane

Portal KRS – portal Analityka, aplikacja do analizy danych
 • Powiązania
 • Raport KRS
 • Raport Wiarygodności (z decyzją kredytową)
 • Raport Anty-Fraud badanie otoczenia
 • Wyszukiwanie podmiotów (fast-search)
 • Praca z grafami powiązań

Sławomir Szopa- Big Consulting Sp. z o.o.; InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.


12:00 - 12:15 Przerwa kawowa


12:15 - 13:00 Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów

 • Analiza powiązań w przeciwdziałaniu wyłudzeniom i nadużyciom - skuteczność narzędzia
 • Potrzeba wymiany informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy instytucjami finansowymi (leasing, faktoring, pożyczki)
 • Nowe kategorie informacji (źródła) weryfikacji Klienta

Moderator Dr Mirosław A. Bieszki - Doradca Ekonomiczny, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce13:00 - 13:30 Obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z dyrektywy AML w zakresie weryfikacji Kontrahenta
 • Międzynarodowe listy sankcyjne AML
 • Ustalanie Beneficjentów Rzeczywistych
 • Baza PEP (Politically Exposed Person)

 • Andrzej Staniszewski – Big Consulting Sp. z o.o.; InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.


13:30 - 14:00 Informacja gospodarcza po 18 miesiącach obowiązywania RODO oraz omówienie bieżących wyzwań dla branży finansowej w związku ze zmianami w prawie dotyczącymi m.in. zatorów płatniczych, split-payment, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

adw. Paweł Jóźwik - Kancelaria Stefaniuk & Wspólnicy


14:00 - 15:00 Przerwa obiadowa


15:00 - 15:45 System Gate-To-Information – nowe źródła informacji wspierające zarządzanie ryzykiem

 • VAT „biała lista” podatników
 • Dział 4 KRS – zobowiązania publicznoprawne
 • Ceidg (Odpis) – dane pełnomocników
 • eSkładka ZUS – weryfikacja poprawności NIP-PESEL
 • Rejestr Zastawów Skarbowych – weryfikacja przedmiotu
 • Lekarze i Weterynarze – weryfikacja uprawnień
 • AGRO – serwisy rządowe: ARiMR, MRiRW, GiW
 • BIK S.A. – nowe produkty w G2I

Adam Wyszogrodzki – Big Consulting Sp. z o.o.; InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.


15:45 - 16:00 Prezentacja systemu Gate-To-Information
Podsumowanie i dyskusja


16:00 Zakończenie spotkaniaPOTWIERDZENIE                                 

W celu potwierdzenia przybycia na konferencję prosimy wypełnić formularz.

PRELEGENCI                                       

Sławomir Szopa - Absolwent Politechniki Warszawskiej wydz. Elektroniki, ukończył studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz Studium Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w SGH. Wcześniej m.in. w KSV Information Services Sp. z o. o., KRD BIG S.A., Intercredit Warszawa oraz Dun&Bradstreet, w tym także w europejskiej centrali D&B. Współwłaściciel oraz w Zarządzie spółek Big Consulting Sp. z o.o. oraz InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.

Andrzej Sugajski - absolwent ekonomii w SGH, pracę zawodową rozpoczął w administracji państwowej - w Ministerstwie Finansów i GUS. Pierwsze doświadczenia leasingowe zdobywał na początku lat 90-tych w firmie BRE Leasing Sp. z o.o. (dawniej BRE Services Sp. z o.o.), gdzie początkowo jako handlowiec, w późniejszym okresie jako dyrektor finansowy, a następnie dyrektor zarządzający przepracował 14 lat. W latach 1996-1999 pełnił funkcję członka zarządu BRE Leasing Sp. z o.o. nadzorującego sprawy finansowe, informatyczne i organizacyjne. Od 2005 roku arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Od 2007 roku członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz członek rady Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Aktualnie pełni funkcję dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu.

Mirosław Bieszki - Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W 1986 r. stażysta w Komisji Europejskiej, w 1987 r. otrzymał stypendium badawcze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Swoją karierę w bankowości rozwijał w Bank Austria Creditanstalt, później prezes GMAC Polska S.A. oraz prezes Santander Consumer Bank. Publikował komentarze dla www.obserwatorfinansowy.pl (NBP), przygotowywał ekspertyzy dla Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, publikował komentarze w Forbes oraz jako ekspert komentował w CNBC Business. Dziś niezależny konsultant, Doradca Ekonomiczny ZPF.

Bartosz Wójcicki - Karierę zawodową związał z szeroko rozumianym obszarem bezpieczeństwa. Od 2008 r związany z sektorem finansowym w obszarze przeciwdziałania przestępstwom dokonywanym na szkodę banków. Kierował departamentem odpowiedzialnym za zarządzanie ryzkiem operacyjnym (w tym prewencję przestępstw), ryzykiem compliance oraz AML. Aktualnie jest odpowiedzialny za budowę i rozwój produktów antyfraudowych mających na celu ochronę sektora finansowego (banki, firmy leasingowe, firmy pożyczkowe) przed wyłudzeniami. Współtworzył narzędzia antyfraudowe oferowane przez Biuro Informacji Kredytowej. Posiada doświadczenie związane z ochroną danych osobowych oraz ochroną osób i mienia. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Adam Wyszogrodzki - Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, specjalizacja Bazy danych i Business Intelligence. Dyrektor IT, współwłaściciel spółek Big Consulting Sp. z o.o. oraz InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. (od X.2019 Prezes Zarządu)

Andrzej Staniszewski - Dyrektor ds. Sprzedaży w Big Consulting Sp. z o.o. oraz InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. Od kilkunastu lat związany z rynkiem informacji. Wcześniej w Wolters Kluwer S.A. oraz Euler Hermes Collections Sp. z o. o. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie na kierunku Ekonomia.


Adw. Paweł Jóźwik – absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek Izby Adwokackiej w Lublinie, adwokat w kancelarii Stefaniuk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. P. obsługującej spółki Grupy Coface w Polsce, Inspektor Ochrony Danych w Coface, specjalizuje się w prawnej obsłudze ubezpieczeń należności, faktoringu, obrotu wierzytelnościami oraz ochronie danych osobowych.

Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2015 • Wszystkie prawa zastrzeżone •